GOEDE PRAKTIJKVOORBEELDEN

Organisaties die Business Control al perfect laten aansluiten op veranderende managementbehoeften. 

 

ROC TOP Amsterdam

Sneller strategisch sturen

Binnen het management ontstaat een toenemende behoefte aan up-to-date rapportages en een uitwerking van de strategie in een sterk veranderlijke ...

ROC Nijmegen

Van visie naar waarde

De RvB van ROC Nijmegen vond dat de ondersteuning van Control verbeterd moest worden. De nieuwe directeur Financiën & ...

Aliphos

Bedreiging of kans?

Aliphos is een internationale fabrikant van voedingsmiddelen. Aanleiding voor de opdracht was de wens
van de afdeling Control een ...

Vebego

Oogsten ná ERP

Om de organisatie beter te kunnen sturen heeft Vebego de organisatiestructuur vereenvoudigd, ERP geïmplementeerd en een serviceorganisatie opgezet ...

William Schrikker Groep

Luisteren en doorvragen

De William Schrikker Groep geeft gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen met een beperking en/of kinderen van ouders met een ...

Politieacademie

Het juiste gesprek

Als gevolg van een reorganisatie is de afdeling Control van de Politieacademie gesplitst. De Financial Control activiteiten zijn ...

Gemeente Amsterdam

Perfecte subsidieaanvragen

De wens van de Gemeente Amsterdam was de subsidietaken sneller op te kunnen pakken en ervoor te zorgen dat ...

AMC

Van terug- naar vóóruitkijken

De opdracht was Controlling te brengen naar het niveau van Business Partner, binnen de ondersteunende diensten van het ...

Mediacollege Amsterdam

AFAS implementeren

Het Mediacollege wilde graag meer organisatie-efficiency en meer projectmatig werken. Om deze ambitie te kunnen realiseren was een gedegen financieel ...

Onderwijsgroep Noord

AFAS implementeren

Onderwijsgroep Noord zocht een projectleider om in een korte ...

Radboud umc

Van probleem naar oplossing

Bij het Business Control team van Radboud umc bleek het aandragen van mogelijke ideeën, richtingen, innovaties, etc., voor het ...