AMC

AMC

AMC

Van terug- naar vóóruitkijken

De opdracht was Controlling te brengen naar het niveau van Business Partner, binnen de ondersteunende diensten van het AMC. Door langdurige afwezigheid van een Controller was er behoefte aan capaciteit en ondersteuning in effectieve bedrijfsvoering door een Business Partner. In deze periode van ondersteuning is het gelukt om het inzicht in de processen en de financiële effecten op het gebied van logistiek en van patiënt ondersteunende diensten te vergroten. Via afstemming tussen verantwoordelijken in de business en de Controller is er intensievere samenwerking ontstaan. Hierdoor kan de verwachte toegevoegde waarde vanuit Controlling op de juiste momenten geleverd worden. De terugkijkende werkwijze is veranderd in die van een vooruitkijkende én adviserende Controller.