Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Perfecte subsidieaanvragen

De wens van de Gemeente Amsterdam was de subsidietaken sneller op te kunnen pakken en ervoor te zorgen dat alle subsidieaanvragen tijdig kunnen worden afgehandeld.

De vraag aan Controlyse was een subsidierapportage te maken om termijnen te bewaken. Met de wens hierbij om mogelijke knelpunten te inventariseren die het afwikkelen van subsidies kunnen vertragen. Daarnaast de vraag om een up-to-date overzicht op meer dan 50.000 dossiers te kunnen bewaken. Een wens van de Gemeente Amsterdam was ook of wij als vraagbaak voor het gehele proces konden dienen en te participeren in bijeenkomsten met andere stadsdelen.
Met name om te kunnen bekijken in hoeverre het mogelijk is de subsidieprocessen te standaardiseren.

We hebben hiertoe een planning in prioriteiten opgemaakt, overleggen gevoerd met medewerkers met betrekking tot deze planning via informatie uitwisseling met medewerkers. Verder rapporteerden we over voortgang en resultaten en hebben we daadwerkelijk knelpunten in het subsidieproces gesignaleerd. 

Het resultaat is een up-to-date rapportage waarmee subsidies kunnen worden beoordeeld en bewaakt.
Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat 93% van de subsidieaanvragen nu op tijd worden afgehandeld.