Mediacollege Amsterdam

Mediacollege Amsterdam

Mediacollege Amsterdam

AFAS implementeren

Het Mediacollege wilde graag meer organisatie-efficiency en meer projectmatig werken. Om deze ambitie te kunnen realiseren was een gedegen financieel pakket nodig.

De pakketkeuze zelf was niet al te ingewikkeld. AFAS-HRM was al in gebruik maar werd nog niet volledig benut. Na optimalisatie van AFAS-HRM is de keuze gemaakt voor AFAS-Financieel. Hiermee kon het Mediacollege de digitalisering van werkstromen, méér opleidingsinformatie en rapportages en een beter inzicht in haar personele inzet snel realiseren.

We hebben de taak van projectleider voor de verder ontwikkeling van AFAS HRM en de implementatie van AFAS Financieel op ons genomen. Na het schrijven van een gedegen Plan van Aanpak en het opzetten van een heldere Business Case konden we goed van start.

Het resultaat van de implementatie van het nieuwe pakket is een reductie in personele inzet van 35% op de financiële administratie en een efficiency-slag die organisatiebreed als een grote verbetering wordt ervaren.