Aliphos

Aliphos

Aliphos

Bedreiging of kans?

Aliphos is een internationale fabrikant van voedingsmiddelen. Aanleiding voor de opdracht was de wens
van de afdeling Control een transitie te maken van Accounting/Reporting naar Business Control.
Er waren enkele uitdagingen, o.a. dat nagenoeg de gehele afdeling min of meer uit elkaar was gevallen.
Dit lijkt natuurlijk een bedreiging voor de organisatie. Of is het juist een kans?

We zagen het als een grote kans om direct een stap te kunnen maken.

Samen met de Holding in België en het plaatselijke fabrieksmanagement is eerst helder gemaakt welke sturing er nu precies gewenst is. Maar hoe dat te doen, als de maand- en kwartaalrapportages ook nog moeten gebeuren ten behoeve van de aandeelhouders? En ook nog eens tijdens een periode dat de accountantscontrole bezig is?

Als eerste hebben we kritisch de activiteiten tijdens de maandafsluiting bekeken. Dat wil zeggen ruimte creëren voor daadwerkelijke Business Control, dus vooruit kijken en niet achterom.
Natuurlijk wel het verleden kunnen verklaren én begrijpen om sturing mogelijk te maken.
Door de taal van de Business Managers te spreken, wordt ook duidelijk waar ze precies op uit zijn en wat
hun wensen en prioriteiten hierbij zijn.

Pure waardecreatie door observatie van en begrip voor de organisatie, haar omgeving en doelstellingen.
Door dit om te zetten in concrete sturing en een start te maken met het 'futureproof' maken van de organisatie, hebben we Adaptief Business Control daadwerkelijk kunnen toepassen!