ROC TOP Amsterdam

ROC TOP Amsterdam

ROC TOP Amsterdam

Sneller strategisch sturen

Binnen het management ontstaat een toenemende behoefte aan up-to-date rapportages en een uitwerking van de strategie in een sterk veranderlijke politieke omgeving.

Om aan de behoefte voor sturing te kunnen voorzien, zijn er maandrapportages samengesteld op het niveau van staf, opleiding en op ROC TOP breed niveau. Verder is er vanuit Control een strategisch plan opgesteld hoe om te gaan met de in de komende jaren beschikbare middelen in een sterk politiek veranderende omgeving. Dit plan is gedeeld met het CvB en de RvT en gepresenteerd aan het management. Hierop is een plan gemaakt om sneller en beter in te kunnen spelen op de grote veranderingen die ons te wachten staan. 

Als resultaat is er nu een rapportage waarmee managers de resultaten tot en met de periode kunnen inzien om van hieruit sturing te kunnen geven aan het team. Deze rapportage wordt iedere maand met Control besproken. De organisatie is hierdoor in staat sneller te leren en slimmer te regelen.