ROC Nijmegen

Monique Donders (financieel directeur)

ROC Nijmegen

Van visie naar waarde

De RvB van ROC Nijmegen vond dat de ondersteuning van Control verbeterd moest worden. De nieuwe directeur Financiën & Control heeft die handschoen opgepakt. Op basis van een inventarisatie van behoeften bij het management is een visie ontwikkeld over hoe Planning & Control meer waarde kan toevoegen voor de organisatie.

Controlyse heeft geholpen om deze visie te vertalen naar een plan van aanpak waarin de ontwikkeling van Effectief Business Control een belangrijk onderwerp is.

In de effectuering van dit plan heeft Controlyse geholpen met de ontwikkeling van de Business Controllers. Door de inzet van een zgn. interim voorbeeld Business Vontroller en een aantal gerichte workshops leerden de Business Controllers van ROC Nijmegen als businesspartner het goede gesprek te voeren met lijnmanagers. En vervolgens hoe zij voor hen aantoonbare waarde kunnen creëren.