Business Controller bij Meer Primair

Een verbindende rol in een maatschappelijk speelveld

Stichting Meer Primair
Stichting Meer Primair is een onderwijsorganisatie die wordt gevormd door 17 basisscholen in de gemeente Haarlemmermeer. De stichting is hiermee werkgever van 530 medewerkers, die waarde(n)vol onderwijs verzorgen voor circa 5200 leerlingen. Voor Meer Primair is groei in vakmanschap een vanzelfsprekendheid. Onderwijsvernieuwing, de verbinding aangaan met partners en de komst van dynamische kindcentra zijn belangrijke speerpunten.

In beweging
Meer Primair is in beweging. De organisatie heeft te maken met zowel sector brede uitdagingen als kansenongelijkheid en vereenvoudiging van de bekostiging, alsmede organisatie specifieke uitdagingen waaronder bestuurlijke herinrichting (van tweehoofdig naar eenhoofdig bestuur) en een verdergaande samenwerking met Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer. De bestuurlijke herinrichting betekent een actievere rol voor de staffuncties.

Meer Primair bureau
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de stichting. Het College van bestuur is verantwoordelijk voor de stichting en stuurt de directies van de scholen aan. Het College van bestuur en de directies van de scholen worden ondersteund door het Meer Primair bureau. Het MP-bureau levert ondersteuning op het gebied van onderwijs, financiën, huisvesting, HR, materiële zaken, PR, marketing en communicatie, (uitvoering) kwaliteitszorg en secretariële en administratieve ondersteuning.

Business Controller
Door het vertrek van een collega zoeken wij een ervaren Business Controller. Het betreft een brede en uitdagende rol waarin je verantwoordelijk bent voor het financieel-economisch en administratieve beleid en toezicht houdt op de bedrijfsvoering van de stichting. Zo’n 80% van jouw tijd fungeer je als Business Controller. De overige 20% gaat naar de aansturing en coördinatie van de afdeling Financiën. Als Business Controller maak je deel uit van het wekelijkse stafoverleg en speel je een actieve rol in het directeurenberaad.

Een greep uit jouw werkzaamheden

 • Je ontwikkelt beleid op financieel, bedrijfseconomisch en administratief gebied;
 • Je vertaalt het strategische beleid naar beleidsuitgangspunten voor de hele organisatie;
 • Je adviseert het College van bestuur en schooldirecteuren proactief m.b.t. de begroting, subsidies en relevante ontwikkelingen;
 • Je adviseert de schooldirecteuren met vooruitkijken en beslissingen nemen;
 • Je doet voorstellen aan het College van bestuur en de schooldirecteuren over oplossingen m.b.t. budget over- en onderschrijding;
 • Je geeft functioneel leiding aan de financiële administratie welke bestaat uit 2 ervaren medewerkers;
 • Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van de jaarlijkse begroting, de meerjarenramingen, de begrotingswijzigingen, de jaarrekening en tussentijdse rapportages;
 • Je initieert en bent verantwoordelijk voor diverse bedrijfseconomische projecten, waaronder nieuw- of verbouw van scholen, samenwerkingsprojecten en draagt in dat kader zorg voor het opstellen van begrotingen calculatiemodellen en kostprijsberekeningen;
 • Je bent verantwoordelijk voor de voortgang met betrekking tot de jaarplannen en verantwoording van integrale (beleids)producten en inkooptraject;
 • Je adviseert het College van bestuur en schooldirecteuren over de optimalisering van budgetbeheer en –sturing en over de inrichting van het primaire proces;
 • Je adviseert het College van bestuur en de schooldirecteuren over de inrichting van audits om tot verbeteringen te komen;
 • Je adviseert het College van bestuur in financieel-economische aangelegenheden in contacten met onder meer het ministerie, gemeenten, het administratiekantoor, leveranciers, bedrijven, instellingen e.d.;
 • Je verzorgt de verslaglegging naar het College van bestuur en de Raad van Toezicht.

Wie ben jij?

 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo+ of wo opleiding (bedrijfseconomie of vergelijkbaar);
 • Je beschikt over ruime relevante werkervaring in een soortgelijke functie. Kennis van de onderwijssector is een pré;
 • Je hebt ervaring met stakeholdermanagement en krijgt daar energie van;
 • Je zoekt de samenwerking actief op en hebt een stijl van werken waarmee je anderen faciliteert;
 • Je biedt je stakeholders autonomie en flexibiliteit en denkt binnen de financiële kaders mee over mogelijkheden;
 • Je bent adviesvaardig, verbindend en een stevig gesprekspartner;
 • Je bent geduldig, organisatiesensitief, oplossingsgericht, en een coachend leider die de ander in zijn/haar kracht weet te zetten;
 • Je hebt vanzelfsprekend uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Wat bieden we jou?
Stichting Meer Primair laat zich omschrijven als een warme, betrokken stichting waar jouw bijdrage wordt gezien en waar collega’s oprechte interesse hebben in elkaar. Verder kun je als Business Controller rekenen op uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Inschaling in schaal 12 of 13, CAO PO, afhankelijk van kennis en ervaring;
 • Zeer ruime verlofregeling met 54 dagen vrij bij een fulltime dienstverband;
 • Een eindejaarsuitkering van 6,3% van het jaarsalaris;
 • De mogelijkheid om hybride te werken;
 • Pensioenopbouw bij het ABP;
 • Een jaarcontract en daarna, bij goed functioneren, een vaste aanstelling.

Procedure
De voorselectie bestaat uit de screening van het CV en een interview bij Controlyse. Een assessment en het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van de procedure.

Heb je interesse?

Neem contact op met Sonja Olthoff of Leon Kippersluis via 020-2612499 of via solthoff@controlyse.nl of lkippersluis@controlyse.nl.

Meer weten over deze vacature? Vul je gegevens in, en wij nemen contact met je op.

12 + 11 =

Dit is wie we zijn

Wij zijn Controlyse en zien het als onze opdracht in het leven om de kwaliteiten van de nieuwe Business Controller te herkennen en verder te ontwikkelen. Lang leve de nieuwe Business Controller! Lees hier ons manifest.

Sonja Olthoff

Business Manager

Neem contact op met Sonja via
06-15329505.

Harold den Heijer

Oprichter

Neem contact op met Harold via 06-37200245.

Leon Kippersluis

Business Manager

Neem contact op met Leon via
06-53483279
.

Dit is wat we nog meer doen

Trainingen

Goede Business Controllers zijn, naast professionals in hun vak, vooral bovengemiddeld ontwikkeld in persoonlijk leiderschap en ondernemendheid. Het zijn deze eigenschappen die we bij Controlyse helpen ontwikkelen bij alle Business Controllers die wij trainen en bemiddelen.

Interim

De meest directe manier om uw afdeling Control op het niveau te krijgen van Business Partners is het inhuren van een Business Controller van Controlyse. Voor afgebakende projecten, maar ook als katalysator van vooruitgang voor uw huidige team.

Klanten

Wij werken graag voor organisaties die het lef hebben om hun markt tegemoet te treden met een ondernemende mindset.